Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Verlaging hardheid drinkwater voor kostenbesparing in de waterketen Onderzoek om in te schatten of een verlaging van de hardheid van het drinkwater tot de kwalificatie ‘zacht water’ tot kostenbesparing kan leiden in de Noordelijke waterketen. 06-03-2015 PDF - 722 KB Download
Verwijdering van organische microverontreinigingen uit RWZI-effluent Waterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn niet ontworpen op de verwijdering van organische microverontreinigingen (OMV) zoals medicijnen. Dit leidt ertoe dat deze verontreinigingen ook in het oppervlaktewater terecht komen en zo in de waterkringloop. Het is voor waterkwaliteitsbeheerders gewenst om een actueel overzicht te hebben van de technische mogelijkheden voor de verwijdering van deze stoffen. In dit rapport is er gekeken naar technieken die OMV's verwijderen uit het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties. 23-02-2016 PDF - 2 MB Download
Veterinaire geneesmiddelen in grond- en oppervlaktewater Oriënterende meetcampagnes naar de aanwezigheid van diergeneesmiddelen in oppervlaktewater en grondwater in Groningen, Friesland en Drenthe. 10-02-2021 PDF - 1 MB Download
Voorkomen van verdovende middelen in Noord-Nederland Resultaten en conclusies van een verkennende meetcampagne om de invloed van verdovende middelen op het oppervlaktewater en het grondwater in Noord-Nederland te kunnen duiden. 25-07-2022 PDF - 883 KB Download
Waterzuivering met natuur potenties in Groningen en Drenthe Dit project beoogt de potentie en mogelijkheden van (semi-) natuurlijke systemen voor waterzuivering in Noord Nederland in kaart te brengen. 24-03-2011 PDF - 3 MB Download