Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Energieoptimum in de waterketen Identificeren van mogelijkheden voor reductie van energiegebruik en broeikasgasemissie en identificeren waar we als Noordelijke waterketenbedrijven op in kunnen zetten om de beoogde vermindering van energie gebruik en CO2 uitstoot te realiseren. 20-07-2011 PDF - 620 KB Download
Duurzaamheid in de waterketen Het project ‘Duurzaamheid in de Waterketen' heeft beoogt het begrip duurzaamheid meer concreet te maken met het oog op het waterbeheer in de regio 25-10-2011 PDF - 1 MB Download
Biologisch ontzouten: Puur natuur In dit rapport is de economische haalbaarheid van het gebruik van een helofytenfilter voor de verwerking van RO concentraat globaal onderzocht. 01-11-2013 PDF - 698 KB Download
Analyse waterbeschikbaarheid WON Naar aanleiding van de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is in dit rapport onderzocht wat de waterstromen zijn die door het gebied van de WON partners lopen en hoe dit water ingezet wordt voor de fysieke leefomgeving en voor menselijk gebruik. Hiermee is een zo feitelijk mogelijk overzicht gegeven van de zoetwaterbeschikbaarheid en van het zoetwatergebruik in de regio. 14-02-2022 PDF - 14 MB Download
Aandeel RWZI effluent in grond- en oppervlaktewater Gemeten op basis van zoetstoffen en geneesmiddelen, in perspectief met gewasbeschermingsmiddelen 05-06-2018 PDF - 1 MB Download