In contact komen met de WON

De partners in de WON zijn de waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hunze en Aa’s en de drinkwaterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD Water. De coördinatie van deze samenwerking is neergelegd bij WLN te Glimmen.

Contactformulier