Over WON

De Vereniging Waterketen Onderzoek Noord

De Vereniging Waterketen Onderzoek Noord (WON) komt voort uit een informele samenwerking tussen waterschappen en waterbedrijven in Noord-Nederland.
Deze samenwerking is in 2009 op een natuurlijke manier ontstaan vanuit de vele onderlinge contacten en de gezamenlijke onderzoeksbehoefte op gebied van een duurzame waterketen.
De waterschappen Noorderzijlvest, en Hunze en Aa’s en de drinkwaterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD Water hebben toen de handen ineengeslagen om hun onderzoeksactiviteiten in de waterketen te bundelen. In 2011 is het Wetterskip Fryslân als vijfde partij toegetreden tot de samenwerking. Om de samenwerking een juridische basis te geven is een vereniging opgericht. De coördinatie van deze samenwerking is neergelegd bij WLN te Glimmen.

Hilde Prummel, directeur van WLN en destijds een van de initiatiefnemers tot deze technologische samenwerking: “De inhoudelijke samenwerking wordt door alle partijen als zeer positief ervaren. Door verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen ontstaat creativiteit die zowel inhoudelijk als collegiaal vruchten afwerpt.” In de eerste jaren is onder meer onderzoek verricht op het vlak van duurzaamheid in de waterketen, energieoptimum in de waterketen en waterzuivering met natuur. In de laatste jaren is het onderzoeksprogramma verbreed met klimaatrobuuste watersystemen.

Onderzoek binnen de WON

De WON anticipeert op kennisvragen van de waterschappen en waterbedrijven. Het onderzoek is vaak verkennend van aard, vaak ten behoeve van beeldvorming. De belangrijkste onderzoekslijnen en voorbeelden van projecten zijn:

Emerging substances

#Humane en dierlijke medicijnen in grond- en oppervlaktewater #Chemische markers voor huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater en grondwater

Innovatieve monitoring

#Sensorstechnologie voor slim transport van rioolwater #Monitoring cyanobacteriën door middel van DNA-technieken

Duurzame zuiveringsconcepten

#Technologie selectie voor nabehandeling van RWZI-effluent #Screening platform voor optimalisatie van vergistingsprocessen #Natuur geïntegreerde zuivering van run-off water

Waterbeschikbaarheid

#Analyse waterbeschikbaarheid in relatie tot klimaatverandering #Potentie hergebruik RWZI-effluent

Wetsus Onderzoeksthema’s

In 2011 heeft de vereniging haar activiteiten uitgebreid met de gezamenlijke deelname in een viertal onderzoeksthema’s bij het watertechnologisch onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden. De vereniging heeft tot deze stap besloten om verdergaand samen op te trekken bij nieuwe uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en watertechnologie. De thema’s waarin de vereniging participeert zijn:

Rapporten

De rapporten die door de WON zijn geproduceerd zijn via deze website voor eenieder in te zien en te downloaden. Indien u naar aanleiding van een van de rapporten graag nader in overleg wilt treden met de WON, dan kan dat via de contactpagina van deze website.