Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Biologisch ontzouten: Puur natuur In dit rapport is de economische haalbaarheid van het gebruik van een helofytenfilter voor de verwerking van RO concentraat globaal onderzocht. 01-11-2013 PDF - 698 KB Download
Rioolvreemd water Dit onderzoek gaat over het opstellen van waterbalansen met als doel inzicht te krijgen in het aandeel rioolvreemd water per zuivering. Er zijn zes rioolwaterzuiveringen geanalyseerd, Delfzijl/Scheve Klap, Uithuizen/Uithuizermeeden en Feerwerd/Winsum. 19-01-2012 PDF - 2 MB Download
Duurzaamheid in de waterketen Het project ‘Duurzaamheid in de Waterketen' heeft beoogt het begrip duurzaamheid meer concreet te maken met het oog op het waterbeheer in de regio 25-10-2011 PDF - 1 MB Download
Energieoptimum in de waterketen Identificeren van mogelijkheden voor reductie van energiegebruik en broeikasgasemissie en identificeren waar we als Noordelijke waterketenbedrijven op in kunnen zetten om de beoogde vermindering van energie gebruik en CO2 uitstoot te realiseren. 20-07-2011 PDF - 620 KB Download
Waterzuivering met natuur potenties in Groningen en Drenthe Dit project beoogt de potentie en mogelijkheden van (semi-) natuurlijke systemen voor waterzuivering in Noord Nederland in kaart te brengen. 24-03-2011 PDF - 3 MB Download