Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Aandeel RWZI effluent in grond- en oppervlaktewater Gemeten op basis van zoetstoffen en geneesmiddelen, in perspectief met gewasbeschermingsmiddelen 05-06-2018 PDF - 1 MB Download
Oriënterend onderzoek drainagewater kunstgrasvelden i.r.t. rubberkorrels Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een eerste indruk van de kwaliteit van drainagewater van kunstgrasvelden. De kwaliteit van drainagewater van een aantal kunstgrasvelden is vergeleken met run-off water van wegen. 29-05-2018 PDF - 591 KB Download
H2O artikel, Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties, wat bepaalt het verschil Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s. De resultaten werpen een nieuw licht op de verwijdering van microverontreinigingen in RWZI’s. 17-07-2017 PDF - 735 KB Download
Sensortechnologie voor slim transport rioolwater In dit project is de potentie van sensortechnologie voor het actief sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit onderzocht. De gedachte is dat, in geval van hevige neerslag, het rioolwater zover wordt verdund met (schoon) regenwater, dat het via Real Time Control (RTC) kan worden geloosd op (ruim) oppervlaktewater zonder dat dit leidt tot waterkwaliteitsproblemen. 03-03-2017 PDF - 4 MB Download
Forward with wastewater, Bluetec In deze studie is een nieuw concept voor afvalwaterzuivering onderzocht: “Forward With Wastewater” (FWW) of Forward Osmose. In dit concept wordt ruw afvalwater direct gescheiden door middel van membraanfiltratie in schoon water en een kleine concentraatstroom. 11-01-2017 PDF - 2 MB Download
Natuur geïntegreerde zuivering voor run-off water In dit project is, door middel van literatuuronderzoek, de potentie van natuur geïntegreerde zuiveringstechnieken in kaart gebracht voor de behandeling van run-off water in het algemeen, en voor de casus Assen-Zuid in het bijzonder. 20-05-2016 PDF - 1 MB Download
Verwijdering van organische microverontreinigingen uit RWZI-effluent Waterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn niet ontworpen op de verwijdering van organische microverontreinigingen (OMV) zoals medicijnen. Dit leidt ertoe dat deze verontreinigingen ook in het oppervlaktewater terecht komen en zo in de waterkringloop. Het is voor waterkwaliteitsbeheerders gewenst om een actueel overzicht te hebben van de technische mogelijkheden voor de verwijdering van deze stoffen. In dit rapport is er gekeken naar technieken die OMV's verwijderen uit het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties. 23-02-2016 PDF - 2 MB Download
Organische microverontreinigingen in relatie tot een duurzaam waterkwaliteitsbeheer in de waterketen In dit rapport zijn stoffen en/of stofgroepen benoemd die problematisch zijn voor een ‘duurzame waterketen’ m.b.t. organische microverontreinigingen. Daarnaast is gekeken naar de kritische locaties/situaties vanuit het oogpunt van waterkwaliteit in Groningen, Friesland en Drenthe en zijn oplossingsrichtingen benoemd ten behoeve van een duurzaam waterkwaliteitsbeheer. 17-09-2015 PDF - 14 MB Download
Verlaging hardheid drinkwater voor kostenbesparing in de waterketen Onderzoek om in te schatten of een verlaging van de hardheid van het drinkwater tot de kwalificatie ‘zacht water’ tot kostenbesparing kan leiden in de Noordelijke waterketen. 06-03-2015 PDF - 722 KB Download
Medicijnresten in afvalwater regio Groningen Het vaststellen van de bijdrage van UMCG en Martini Ziekenhuis aan de geneesmiddelenvracht die aankomt bij RWZI Garmerwolde en inzicht krijgen in de effectiviteit van de verwijdering van geneesmiddelen bij de ziekenhuizen ten opzichte van maatregelen in het rioolsysteem (Gemeente Groningen) en bij de RWZI Garmerwolde 29-04-2014 PDF - 8 MB Download