Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Forward with wastewater, Bluetec In deze studie is een nieuw concept voor afvalwaterzuivering onderzocht: “Forward With Wastewater” (FWW) of Forward Osmose. In dit concept wordt ruw afvalwater direct gescheiden door middel van membraanfiltratie in schoon water en een kleine concentraatstroom. 11-01-2017 PDF - 2 MB Download
Sensortechnologie voor slim transport rioolwater In dit project is de potentie van sensortechnologie voor het actief sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit onderzocht. De gedachte is dat, in geval van hevige neerslag, het rioolwater zover wordt verdund met (schoon) regenwater, dat het via Real Time Control (RTC) kan worden geloosd op (ruim) oppervlaktewater zonder dat dit leidt tot waterkwaliteitsproblemen. 03-03-2017 PDF - 4 MB Download
H2O artikel, Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties, wat bepaalt het verschil Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s. De resultaten werpen een nieuw licht op de verwijdering van microverontreinigingen in RWZI’s. 17-07-2017 PDF - 735 KB Download
Oriënterend onderzoek drainagewater kunstgrasvelden i.r.t. rubberkorrels Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een eerste indruk van de kwaliteit van drainagewater van kunstgrasvelden. De kwaliteit van drainagewater van een aantal kunstgrasvelden is vergeleken met run-off water van wegen. 29-05-2018 PDF - 591 KB Download
Aandeel RWZI effluent in grond- en oppervlaktewater Gemeten op basis van zoetstoffen en geneesmiddelen, in perspectief met gewasbeschermingsmiddelen 05-06-2018 PDF - 1 MB Download
H2O artikel, Biologische fingerprinting biedt inzicht in verwijdering van medicijnen en zoetstoffen in rwzi’s In dit artikel laten we zien dat met Next Generation Sequencing (NGS) verschillen tussen bacteriepopulaties aan het licht komen die mogelijk verschillen in verwijdering van geneesmiddelen en zoetstoffen kunnen verklaren in 7 RWZI's in Noord-Nederland. 28-05-2019 PDF - 542 KB Download
Gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam waterbeheer, inventarisatie initiatieven emissiereductie Inventarisatie van lopende initiatieven, gericht op reductie van Gewas Beschermings Middelen naar het watersysteem. 07-09-2019 PDF - 2 MB Download
Testen DNA Cyanotoxigenen kit in zwemwater Onderzoek naar een nieuwe DNA-methode voor het bepalen van toxines van cyanobacteriën in zwemwater 11-03-2020 PDF - 511 KB Download
Hergebruik RWZI-effluent Noord-Nederland Naar aanleiding van de droge zomers van 2018 en 2019 is in dit rapport onderzocht of, en zo ja hoe, het RWZI-effluent in Noord-Nederland wordt hergebruikt. Ook is gekeken naar welk kwalitatiefs effect we kunnen verwachten bij beregening uit oppervlaktewater, met daarin een deel RWZI-effluent. 15-09-2020 PDF - 4 MB Download
Veterinaire geneesmiddelen in grond- en oppervlaktewater Oriënterende meetcampagnes naar de aanwezigheid van diergeneesmiddelen in oppervlaktewater en grondwater in Groningen, Friesland en Drenthe. 10-02-2021 PDF - 1 MB Download